Update

Seamless Transition to eCTD in Ukraine: Discover Our Services

Jun 13, 2024
Seamless Transition to eCTD in Ukraine: Discover Our Services

The global shift towards the eCTD (electronic Common Technical Document) format for regulatory submissions continues to accelerate, with over 50 countries already embracing it. Now, Ukraine is set to join this digital transformation, commencing its voluntary period in January 2025. By mid-2025, eCTD submissions will become mandatory.

The Ukrainian Ministry of Health has recently published guidance documents to help the industry prepare for this transition. Yet, mastering eCTD submissions requires specialized expertise, significant time, and investment in sophisticated software.

At STARoDub, we bring extensive experience, having created hundreds of eCTD sequences for numerous countries and regions. We are fully prepared to extend our eCTD services to Ukraine. Our deep connection to Ukraine is reflected in our leadership - our CEO, Valentyna, and two of our team members are Ukrainian, ensuring fluent communication and a keen understanding of the local context. For several years already, we have been collaborating with Ukrainian companies on various regulatory projects.

Are you ready to streamline your eCTD submissions in Ukraine? Contact us via our Contact form to discover how we can support your regulatory needs with expertise and efficiency.

 

Плавний перехід до eCTD в Україні: дізнайтесь більше про наші послуги

Глобальний перехід до формату eCTD (electronic Common Technical Document) для подання реєстраційних матеріалів на лікарські засоби продовжує набирати обертів, і вже понад 50 країн прийняли його. Тепер Україна готується приєднатися до цієї цифрової трансформації, починаючи з добровільного періоду у січні 2025 року. До середини 2025 року подання в форматі eCTD стануть обов'язковими.

Міністерство охорони здоров'я України нещодавно оприлюднило рекомендаційні документи, які допоможуть галузі підготуватися до цього переходу. Однак майстерність у поданні eCTD вимагає спеціалізованого досвіду, значного часу та інвестицій у складне програмне забезпечення.

У STARoDub ми маємо великий досвід у створенні сотень eCTD для численних країн і регіонів. Ми повністю готові розширити наші послуги в рамках eCTD і в Україні. Наш глибокий зв'язок з Україною відображений і в нашому керівництві - наш генеральний директор, Валентина, а також двоє членів нашої команди - українці, що гарантує вільну комунікацію та глибоке розуміння локального контексту. Протягом кількох років ми вже співпрацюємо з українськими компаніями в рамках різних регуляторних проєктів.

Чи готові Ви до подачі реєстраційних документів в Україні у форматі еCTD? Зв'яжіться з нами за адресою через нашу Контактну форму, щоб дізнатися, як ми можемо підтримати ваші регуляторні потреби, застосувавши наш досвід та ефективність.

Seamless Transition to eCTD in Ukraine: Discover Our Services