Inge Groenewoud

RA Manager
Linkedin
Inge Groenewoud
Inge Groenewoud

Afkomstig uit de generieke business, breng ik jarenlange ervaring mee uit de farmaceutische humane industrie. Binnen Regulatory Affairs heb ik aan Europese indieningen gewerkt via met name centrale en decentrale procedures en met terugkerende regelmaat ook voor wederzijdse erkenningsprocedures. Inhoudelijk varieerde mijn werk van het voorbereiden, samenstellen en indienen van initial MA applications tot post-approval applications zoals variaties, renewals en notificaties. Ook het voorbereiden, samenstellen en indienen van responses voor de eerder genoemde applications behoorde tot mijn werkzaamheden. Al het voorgaande heeft voornamelijk betrekking op Module 1, maar ook in de overige Modules van het dossier weet ik prima mijn weg te vinden.

Ik kijk er naar uit om onderdeel uit te maken van het enthousiaste STARoDub team en om bij te kunnen dragen aan toekomstige resultaten en successen.